Edukacyjna droga Hakersa

Naszym głównym celem jest wspieranie potrzebujących dzieci i młodzieży w usamodzielnianiu się przez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych. Towarzyszymy im na drodze edukacyjnej zapewniając niezbędne narzędzia do nauki, organizując zajęcia edukacyjne, przydzielając mentora do pracy indywidualnej ostatecznie zapewniając płatny staż i wejście na rynek pracy.

Przekazujemy komputery do nauki zdalnej uczniom wykluczonych cyfrowo

Razem z inicjatywą Uwolnij złomka Wspieramy najbardziej potrzebujących uczniów z całej Polski zapewniając im niezbędny sprzęt do edukacji zdalnej. Otrzymując od darczyńców  nowy jak i używany – lecz w pełni sprawy, sprzęt i przekazując go osobom potrzebującym przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu i dbamy o to, by każdy miał równy dostęp do edukacji – niezależnie od sytuacji życiowej, w której się znajduje.

Organizujemy eventy, warsztaty, sesje inspiracyjne

Organizujemy eventy, sesje inspiracyjne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z potrzebujących środowisk. W zależności od wybranej tematyki wydarzenie może trwać jeden dzień czy też kilka spotkań. Zajęcia mają charakter edukacyjny, w czasie których uczymy naszych podopiecznych praktycznych umiejętności, kładąc szczególny nacisk na rozwój kompetencji cyfrowych.

Organizujemy kursy z nowych technologii

Organizujemy zdalne kursy z nowych technologii dla dzieci z potrzebujących środowisk. Dzieciaki na cotygodniowych spotkaniach online z SuperBohaterami – wolontariuszami oraz zatrudnionymi trenerami nabywają nowych umiejętności, uczą się mądrze wykorzystywać nowe technologie i w praktyczny sposób podnoszą kompetencje cyfrowe.

Pomagamy nadrobić zaległości szkolne

Łączymy wolontariuszy-korepetytorów z dziećmi potrzebującymi wsparcia w nauce szkolnej. Poprzez regularne spotkania najbardziej potrzebujące dzieci nadrabiają zaległości szkolne, przygotowują się do sprawdzianu czy po prostu otrzymują wsparcie przy ogarnięciu jakiegoś przedmiotu.

Prowadzimy program mentoringowy

Osobom, które wykazują duży potencjał i chęć rozwoju w obranej ścieżce technologicznej zapewniamy indywidualny tok pracy i udział w spersonalizowanym sesjach mentoringu. Pracując z najbardziej zmotywowanymi Uczestniami dajemy im szansę rozwijać się pod okiem najlepszych praktyków. Dzięki spotkaniom z mentorem, uczestnicy otrzymują niezbędne wsparcie, nabywają praktycznych umiejętności oraz rozwijają zawodową samoświadomość zyskując kompetencje, które docelowo doprowadzą ich do znalezienia pracy w obranym obszarze.

Organizujemy staże

Najwytrwalszym i najzdolniejszym hakersom, którzy w czasie spotkań z mentorem opanowali pracę w danej technologii na tyle dobrze by mogli spróbować swoich sił na rynku pracy pomagamy w znalezieniu pierwszej płatnej pracy – stażu bądź zatrudnienia.Nie musi to oznaczać końca pracy z mentorem -nadal, według potrzeb, może On spotykać się z hakersem i pomagać

Sprawdź, jak TY możesz pomóc!