Wsparliśmy w edukacji już 2285+ dzieci Wesprzyj online

Wróć do listy

ABB & Hakersi
06.16.2023

[English version below]

Dziś przesyłamy wielkie podziękowania dla ABB za przekazanie 100 laptopów dla Hakersów. Ta darowizna to nie tylko sprzęt – to także 100 nowych możliwości do nauki nowych technologii m.in. programowania, grafiki czy angielskiego w Minecraft Edu Edition.

Ukłony także dla całej ekipy Wipro, która dopilnowała, aby komputery były w pełni przygotowane technologicznie i trafiły do naszych podopiecznych w jak najlepszym stanie. 

Wysłaliśmy już 51 laptopów do placówek wsparcia dziennego w Gliwicach, Krakowie, Warszawie, Krzeszowicach, do Szkoły Podstawowej nr 221 w Warszawie, w których tworzymy TechLab-y, czyli mini centra do nauki nowych technologii. Sprzęt trafił także do dwóch niezwykle utalentowanych chłopaków – Janka Ślosarczyka i Mateusza Lichockiego

Łącznie około 200-250 Hakersów będzie mogło pracować i rozwijać się na tych komputerach przez najbliższe lata!  Wielkie brawa dla wszystkich zaangażowanych. Ta akcja nie odbyłaby się bez Was!

 


 

Today we send ‘a big thank you’ to ABB for providing 100 laptops to Hakersi kids. This gift is not only equipment – it is also 100 new opportunities to learn new technologies i.e. programming, graphics or English in Minecraft Edu Edition.

Kudos also to the entire Wipro team, who made sure that the computers were fully technologically prepared and reached our beneficiaries in the best condition. 

We have already sent 51 laptops to day care centres in Gliwice, Krakow, Warsaw, Krzeszowice, to Primary School No. 221 in Warsaw where we create TechLabs – centers for learning new technologies. The equipment also was sent to two individuals – Janek Ślosarczyk and Mateusz Lichocki.

In total, about 200-250 kids from Hakersi project will be able to use these computers for the next years!

Big applause to everyone involved. This action wouldn’t be possible without you!