Wsparliśmy w edukacji już 2285+ dzieci Wesprzyj online

Wróć do listy

Generacja Z i wartości CSR – dlaczego firmy muszą działać zgodnie z nowymi trendami społecznymi
03.02.2023

Generacja Z, czyli osoby urodzone po 1996 roku, stanowi już znaczącą część rynku pracy i konsumpcji. To pokolenie, które charakteryzuje się wysoką świadomością społeczną i zaangażowaniem w różnego rodzaju inicjatywy na rzecz środowiska, społeczeństwa czy równości.

Dlatego też, firmy, które chcą przyciągnąć młodszych pracowników oraz zyskać lojalność i zaufanie klientów z tej generacji, muszą działać zgodnie z wartościami CSR (Corporate Social Responsibility) – czyli odpowiedzialnością społeczną biznesu.

Dlaczego CSR jest ważne dla Generacji Z?

Generacja Z jest bardziej zaangażowana w kwestie społeczne i środowiskowe niż poprzednie pokolenia. Z badań wynika, że aż 94% osób z tej grupy wie, że ich wybory zakupowe wpływają na kwestie społeczne i środowiskowe. Ponadto, 70% z nich uważa, że firmy powinny działać na rzecz środowiska i społeczeństwa, a nie tylko na rzecz zysku.

Dlatego też, firmy, które chcą zyskać zaufanie i lojalność klientów z Generacji Z, muszą działać zgodnie z wartościami CSR. Właśnie to jest kluczowe dla tej grupy, która chce mieć wpływ na to, w jaki sposób firmy prowadzą swoją działalność.

Jakie wartości CSR są ważne dla Generacji Z?

Wartości CSR, które są szczególnie ważne dla Generacji Z to przede wszystkim:

  1. Ochrona środowiska – młodsze pokolenia są bardziej świadome problemów związanych ze zmianami klimatu i chcą, aby firmy działały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, redukując swoje negatywne oddziaływanie na środowisko.
  2. Równość – Generacja Z jest bardzo zaangażowana w walkę o równość i prawa mniejszości. Firmy, które dbają o różnorodność i przeciwdziałają dyskryminacji, zyskują w jej oczach.
  3. Społeczna odpowiedzialność – firmy, które angażują się w lokalne społeczności i wspierają inicjatywy na rzecz dobra wspólnego, zyskują lojalność klientów z tej generacji.

Jak firmy mogą działać zgodnie z wartościami CSR?

Firmy, które chcą działać zgodnie z wartościami CSR, powinny przede wszystkim angażować się w kwestie społeczne i środowiskowe. Mogą to robić na różne sposoby, na przykład:

  • Inwestując w technologie związane z energią odnawialną i redukując emisję gazów cieplarnianych
  • Wprowadzając programy recyklingu i redukując ilość odpadów produkowanych przez firmę.
  • Wspierając organizacje charytatywne i angażując się w lokalne społeczności poprzez udział w inicjatywach społecznych.
  • Przeciwdziałając dyskryminacji i promując różnorodność w miejscu pracy poprzez wdrażanie programów równościowych.
  • Wspierając dostępność i równość w zakresie zatrudnienia i płacy, zapewniając równe szanse i godziwe wynagrodzenia dla wszystkich pracowników.
  • Dbając o etykę biznesową, przestrzegając praw pracowniczych i wykazując się uczciwością i transparentnością w prowadzeniu biznesu.

Podsumowanie

Generacja Z to grupa konsumentów i pracowników, dla której wartości CSR są niezwykle ważne. Firmy, które chcą zyskać ich zaufanie i lojalność, muszą działać zgodnie z tymi wartościami, angażując się w kwestie społeczne i środowiskowe oraz przeciwdziałając dyskryminacji i promując różnorodność w miejscu pracy.

Inwestycja w wartości CSR to inwestycja w przyszłość firmy, ponieważ coraz więcej ludzi kieruje się wyborem produktów i usług zgodnie z ich wartościami społecznymi i ekologicznymi. Firmy, które nie przystosują się do tych zmian, mogą stracić na popularności i zyskach wśród klientów z Generacji Z.