Wsparliśmy w edukacji już 2285+ dzieci Wesprzyj online

Wróć do listy

Konferencja Polka XXI Wieku: Inspirujące Spotkanie Liderów, Rozwój i Równy Start dla Kobiet w Polsce
03.16.2023

Konferencja “Polka XXI wieku” to wyjątkowe wydarzenie w Polsce, które zgromadziło wspaniałe kobiety – menadżerki, aktywistki, ekspertki oraz przedstawicielki administracji. Wszystkie one spotkały się, aby porozmawiać o kluczowych sprawach dotyczących Polek i kobiet na świecie.

8 marca odbyła się druga edycja konferencji, podczas której poruszano najistotniejsze tematy, takie jak gospodarka, rodzina, zdrowie czy samorząd. Wszystkie uczestniczki razem szukały odpowiedzi na pytania dotyczące oczekiwań kobiet wobec edukacji, kultury i technologii. Bo przecież nie ma jednego, idealnego rozwiązania, które pomoże nam, ambitnym kobietom, sprostać wszystkim wyzwaniom.

Podczas konferencji wręczono także tytuły “Polka XXI wieku” – wśród laureatów znalazła się Prezeska Fundacji, Iwona Duda.

Jednym z ważnych punktów programu był panel dyskusyjny o edukacji. Wśród ekspertów znaleźli się Marzena Machałek, Justyna Orłowska, Ewa Korba i Zofia Dzik. Wszyscy razem rozmawiali o tym, jak pandemia wpłynęła na edukację i jakie wyzwania stoją przed nami.

Michał Dżoga z firmy Intel podkreślił konieczność skupienia się na “równym starcie” dla dzieci, co idealnie wpisuje się w misję wspierania rozwoju technologicznego dzieci wykluczonych cyfrowo.

Zofia Dzik zwróciła uwagę na to, jak ważna jest rola rodziców i społeczności w procesie edukacji, co doskonale oddaje filozofię łączenia dzieci z wolontariuszami, którzy jako SuperBohaterowie prowadzą je przez meandry edukacji.

Konferencja była też okazją do spotkań przy “round tables”, gdzie uczestniczki wymieniały się pomysłami na konkretne rozwiązania. Mimo ożywionej wymiany zdań, wszyscy zgodzili się, że poprawa edukacji w Polsce jest możliwa tylko dzięki współpracy wszystkich zainteresowanych stron.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił ważną rolę kobiet w społeczeństwie i użył słowa “zaradność” jako określenia charakterystyki współczesnych Polek. To idealnie oddaje ducha konferencji, która stawia na rozwój i promocję roli kobiet.

W trakcie konferencji wręczono nagrody, a w kategorii Edukacja laureatką została Prezeska naszej Fundacji, Iwona Duda. Jej zaangażowanie jest naprawdę inspirujące!

 

 

Podsumowując, konferencja “Polka XXI wieku” była źródłem inspiracji, pomysłów i refleksji. Wspólna praca ekspertów, liderów i społeczeństwa może wpłynąć na poprawę jakości edukacji w Polsce. Dążymy do tego, aby każde dziecko miało równy start i możliwość pełnego rozwoju. Naszym celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w osiąganiu sukcesów, niezależnie od ich pochodzenia czy sytuacji życiowej.

Konferencja pokazała, że łącząc siły i współpracując, możemy osiągnąć znacznie więcej niż działając oddzielnie. W atmosferze życzliwości i otwartości, uczestniczki wymieniały się doświadczeniami oraz pomysłami, które mogą stać się siłą napędową dla dalszego rozwoju i promowania roli kobiet w społeczeństwie.